26. listopada 2018 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 25.11–2.12.2018 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrze­jew­scy- r. śm.

9.30 + Zofia Per­szew­ska- 2 r. śm.

11.00 + Piotr i Hen­ryk Dre­wek

Pon 17.30 + Ryszard- w dniu ziem­skich ur. oraz Tade­usz i Geno­we­fa Woj­ta­lo­wie

Wt  8.30 w pew­nej int.

11.00 pogrzeb: +Hen­ryk Gap­pa

Śr 17.00 dz-błag w 60 r. ur. Kry­sty­ny

NOWENNA

17.30 dz-błag w 87 r. ur. Wan­dy

Czw  8.30 + Kata­rzy­na i Józef Lesz­czyń­scy

Pt 16.30 + Jan Lesz­czyń­ski

Sob 16.30 + Zyg­munt Pro­kop- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

17.30+ Feliks, Kon­rad, Piotr i z rodzi­ny

Ndz  7.45 + Fran­ci­szek Wil­cza­now­ski, Euge­niusz Kotlę­ga i Bar­ba­ra Hol­weg

9.30+ Józef i Józe­fa Kału­ża oraz Zofia Per­szew­ska

11.00 + Wal­de­mar- z ok. ziem­skich ur. oraz Wacła­wa i Wła­dy­sław Witasz­czy­ko­wie

Komentowanie zostało zamknięte.