21. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 21.04–28.04.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakiel­scy i Gruchałłowie

9.30 + Wie­sła­wa i Euge­niusz Rekow­scy oraz z rodziny

11.00 + Jerzy Husa­rek- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i imienin

Pon za para­fian

Wt 18.30 + Edward Grze­bie­lu­cha i rodzi­ce z oboj­ga stron

Śr 18.30 + Jerzy Wil­czek- w dniu ziem­skich uro­dzin i imienin

Czw 9.30 + Marian Zakrzew­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Pt 18.30 + Ana­sta­zja i Piotr Brau­er oraz Anie­la i Wła­dy­sław Mich

Sob 17.30 dz-błag dla dziad­ków Ire­ny i Kazi­mie­rza- int. od wnuków

18.30 w int. kle­ry­ka Bar­to­sza, za WSD w Pel­pli­nie oraz o nowe powołania

Ndz 7.45 + Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther oraz Mał­go­rza­ta i Jan Kamińscy

9.30 + Wanda i Zyg­munt- 8 r. śm.

11.00 dz-błag dla Kry­sty­ny i Jerze­go z oka­zji 43 r. ślubu

Komentowanie zostało zamknięte.