Parafialna Rada Duszpasterska

 1. Marian Gin­ter
 2. Euge­niusz Janu­szew­ski
 3. Piotr Kak
 4. Miro­sław Kar­ta­siń­ski
 5. Marek Lemań­czyk
 6. Krzysz­tof Pasiń­ski
 7. Piotr Przy­by­lak

Parafialna Rada Ekonomiczna

 1. Igna­cy Guen­ther
 2. Józef Kak
 3. Ryszard Kmi­ni­kow­ski
 4. Wła­dy­sław Kurc
 5. Hen­ryk Sig­man­ski
 6. Anto­ni Zemsta