Parafialna Rada Duszpasterska

 1. Marian Gin­ter
 2. Euge­niusz Januszewski
 3. Piotr Kak
 4. Miro­sław Kartasiński
 5. Marek Lemań­czyk
 6. Krzysz­tof Pasiński
 7. Piotr Przy­by­lak

Parafialna Rada Ekonomiczna

 1. Igna­cy Guenther
 2. Józef Kak
 3. Ryszard Kmi­ni­kow­ski
 4. Wła­dy­sław Kurc
 5. Hen­ryk Sigmanski
 6. Anto­ni Zemsta