Ks. mgr Piotr Bekisch – proboszcz

Syn Jerzego i Marii, urodzony 25 maja 1977 roku w Wejherowie. Sakrament chrztu świętego otrzymał w kościele p.w. św. Ottona w Kostkowie dnia 3 lipca 1977. W roku 1996 zdał egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia diakonatu otrzymał dnia 23 czerwca 2001 roku z rąk J. E. Księdza Biskupa Piotra Krupy. Praktyki duszpasterskie jako diakon odbył w parafii katedralnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie oraz w parafii p. w. św. Jana Chrzciciela w Sierakowicach.

Pracę magisterską  pt. Najprzedniejsze dobre uczynki w „Enarrationes in Psalmos” świętego Augustyna napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Augustyna Eckmanna przedstawił i obronił na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk J. E. księdza Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi dnia 2 czerwca 2002 roku.

Jako neoprezbiter pracował w parafii p.w. Wszystkich Świętych w Brusach (2002-2006).

Następnie w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Lęborku (2006-2010).

Kolejną pracę podjął w parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Starogardzie Gdańskim (2010-2012).

W 2012 roku wrócił do parafii w Lęborku gdzie służył, aż do momentu objęcia urzędu proboszcza w Ogorzelinach w dniu 1 sierpnia 2015 roku.