Kapłani pracujący w parafii:

ks. Jakob Klug (1696–1713)
ks. Micha­el Midel­stad (1714–1730)
ks. Jan Paś­kow­ski (1730–1741)
ks. Johan­nes Szmel­ter (1753–1759)
ks. Andre­as Rode (1759–1777)
ks. Franc Bock (1777–1811)
com­men­da­rius Micha­el Doran (1811–1814)
gwar­dian Schgra­fer z Zamar­te­go (1814–1816)
o. P. Hip­pel z Zamar­te­go (1816–1818)
ks. Gatz (1818–1848)
ks. Kon­rad Brat­ke (1848–1851)
ks. Fischer (1851–1874)
W latach 1875–1887 para­fia była bez księdza.

W kolej­nych latach posłu­gę dusz­pa­ster­ską pełnili:

 

ks. Joseph Beh­rendt (1887–1900)
ks. Otto Gro­nau (1900–1936)
ks. Józef Grzem­ski (1936–1951)
ks. Jerzy Gogo­liń­ski (1951–1955)
ks. Józef Brun­ka (1955–1958)
ks. Leon Gier­szew­ski (1958–1963)
ks. Alek­san­der Kłos (1964–1975)
ks. Fran­ci­szek Husa­rek (1975–1990)
ks. Euge­niusz Pepliń­ski (1990–2015)
ks. Piotr Bekisch (2015-do chwi­li obecnej)

Kapłani pochodzący z parafii w Ogorzelinach

DOBBEK Józef (1818–1881), świę­co­ny 8 IV 1848r. w Pelplinie
STERKE Andrzej (1823–1881), świę­co­ny 17 VI 1849r. w Pelplinie
BEHRENDT Jan II (1850–1925), świę­co­ny 7 VI 1879r. w Rzymie
HELLWIG Fran­ci­szek I (1860–1935), świę­co­ny 31 VII 1884r. w Monachium
HELLWIG Fran­ci­szek II (1873–1945), świę­co­ny 1 IV 1899r. w Pelplinie
RINGEL Grze­gorz CSMA (ur. 1973r.), świę­co­ny 19 V 2001r. w Krakowie

Siostry zakonne pochodzące z Ogorzelin

BARTEL Maria SAC (ur. 1961), pro­fe­sja zakon­na 16 VI 1990r. w Warszawie
RINGEL Mario­la s. Wik­to­ria (ur. 1974), pro­fe­sja zakon­na 5 II 2006r. w Krakowie