13. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 14.04–21.04.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Marian Zakrzew­ski-int. od uczest­ni­ków pogrzebu

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kucharski

11.00 + Mał­go­rza­ta, Leon, Jan i Robert Skorowscy

Pon za para­fian

Wt 18.30 + Alfre­da Spir­ka- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Śr 18.30 + Zyg­munt i Alfons Peplińscy

Czw 9.30 + Zyg­munt Wen­der­ski- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Pt 17.30 + Roman Trze­ciak- r. śm. i z rodziny

19.00 + Robert Sta­sie­row­ski w dniu ziem­skich uro­dzin- int. od Przy­ja­ciół (Orze­łek)

Sob 16.30 dz-błag w 50 r. ślu­bu Marii i Aleksandra

18.30 +Agniesz­ka Rud­nik oraz Kla­ra i Alfons Stanke

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ce Nakiel­scy i Gruchałłowie

9.30 + Wie­sła­wa i Euge­niusz Rekow­scy oraz z rodziny

11.00 + Jerzy Husa­rek- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i imienin

Komentowanie zostało zamknięte.