06. maja 2018 · Możliwość komentowania INTENCJE MSZALNE 6.05–13.05.2018r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

 

Ndz 7.45 + Maria i Ste­fan Ski­ba

9.30 + Ire­na Wir­kus- 3 r. śm.

Nabo­żeń­stwo majo­we

11.00 + Sta­ni­sław Cza­plew­ski- 35 r. śm. i rodzi­ce z ob. stron

Pon 18.30 + Dago­bert i Anna Plon­ske oraz Jan Janow­ski

Wt 8.30 + Wie­sław Różek

Śr 18.30 o zdro­wie i Boże błog. dla syna Ada­ma i całej rodzi­ny

Czw 8.30 + Cze­sła­wa, Kon­stan­ty, Roman i Kon­rad oraz sio­stra Ire­na

17.00 BIERZMOWANIE

Pt 17.30 dz-błag dla Felik­sa z ok 80 r. ur.

18.30 + Euge­niusz i Sta­ni­sław Jurak

Sob 17.30 + Tere­sa- 17 r. śm., Wale­rian, Paweł i Marian Kak

18.30 + Kazi­mie­ra Narloch- 3 r. śm.

Ndz 7.45 + dz-błag dla całej rodzi­ny

9.30 + Zofia Per­szew­ska- z ok. ziem­skich imie­nin- int. od kole­żeń­stwa z pra­cy

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

Nabo­żeń­stwo majo­we

 

Komentowanie zostało zamknięte.