16. czerwca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 16.06–23.06.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy, sio­stra Bar­ba­ra oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

9.30 + Anto­ni i Dominik

nabo­żeń­stwo czerw­cowe

11.00 + Ire­na Koź­lin­ka i z rodzi­ny

Pon za para­fian

Wt 17.30 o Boże błog. i łaskę zdro­wia dla Mar­ce­la- int. od rodziny

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Zenon Szu­bert – w dniu ziem­skich uro­dzin oraz z rodziny

Śr 18.15 nabo­żeń­stwo czerw­cowe i nowen­na

18.30 + Jan- z ok. ziem­skich uro­dzin i imie­nin oraz Józe­fa i Ade­la Drewczyńscy

Czw 9.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

9.30 w podzię­ko­wa­niu za odzy­ska­ne zdro­wie z proś­bą o potrzeb­ne łaski dla Igna­ce­go

 

Pt 7.30 msza św. na zakoń­cze­nie roku szkol­ne­go i katechetycznego

17.45 ado­ra­cja w ciszy

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Cze­sław Lasz­kie­wicz- r. śm.

Sob 17.30 + cór­ka Klau­dia- 24 r. śm.

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Robert Sta­sie­row­ski- z ok. Dnia Ojca- int. od córek

Ndz 7.45 + Jan i Antoni

9.30 + ojciec Jan i bab­cia Rozalia

11.00 + Zyk­fryd i Alfons- z oka­zji Dnia Ojca

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

Komentowanie zostało zamknięte.