02. czerwca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 2.06–9.06.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 o szczę­śli­we rozwiązanie

9.30 + Zofia Perszewska

11.00 dz-błag w dniu 22 r. świę­ceń kapłań­skich i 47 r. uro­dzin ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Parafialnej

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Pon 18.30 + Geno­we­fa, Józef i Roman Trze­ciak oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Wt 18.30 + Robert Sta­sie­row­ski- int. od Przyjaciół

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Śr 18.30 + Zofia i Jan Lan­dow­scy oraz z rodziny

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

Czw 18.30 w int. kle­ry­ka Bar­to­sza oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie i zakonne

nabo­żeń­stwo czerw­co­we i pro­ce­sja eucha­ry­stycz­na

 

Pt 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia i ado­ra­cja w ciszy

18.15 nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

Sob 17.30 + rodzi­ce Jan i Marian­na oraz sio­stra Janina

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

18.30 + Alfons Brau­er- r. śm.

 

Ndz 7.45 dz-błag dla rodzi­ny Rolbieckich

nabo­żeń­stwo czerw­co­we

9.30 + Jadwi­ga Krau­śnik- int. od Zakła­du Pogrzebowego

11.00 dz-błag w 1 r. ślu­bu Kami­la i Karo­li­ny

Komentowanie zostało zamknięte.