23. marca 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 24.03–31.03.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:,

Ndz 7.45 + Cze­sław- r. śm., Anna, Kle­mens i Roman Żywiccy

9.30 + Józef War­din- r. śm.

Gorz­kie Żale

11.00 + Jan Stolt­mann- 16 r. śm. i rodzice 

Pon 17.30 + Fran­ci­szek- 6. r. śm.

Wt 17.30 + Zofia i Jan

Śr 11.00 pogrzeb: + Alfre­da Spirka

17.30 przez wsta­wien­nic­two MBNP dz-błag dla rodzi­ny oraz o nowe powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyjne

Czw 18.30 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra w dniu usta­no­wie­nia kapłań­stwa- int. od Rady Para­fial­nej

Pt 18.30 Litur­gia Wiel­kie­go Piątku

Sob 19.00 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny ++ za dusze w czyść­cu cierpiące

Ndz 6.00 za para­fian i dobrodziejów

9.30 + Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard oraz z rodziny

11.00 + Hali­na i Leon Kujaw­scy oraz Jan Wrycz Rekowski

Komentowanie zostało zamknięte.