19. maja 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 19.05–26.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther oraz Euge­nia i Małgorzata

nabo­żeń­stwo majowe 

9.30 + Wik­to­ria, bra­cia Żuraw i z rodziny

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

Pon za para­fian

Wt 17.30 + Ber­nard Niem­czyk i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.00 nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Wik­tor, Kla­ra i Józef Hinz

 

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Hele­na i Tade­usz Nowak

Czw 17.30 + ks. Jan Paw­łow­ski w 50 r. świę­ceń kapłań­skich oraz dziad­ko­wie Aloj­zy i Bro­ni­sła­wa Teszka

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Geno­we­fa Lesz­czyń­ska- z oka­zji Dnia Matki

 

Pt 17.30 o Boże błog. , zdro­wie i opie­kę NMP dla Andrze­ja Błaszczyka

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Zofia- r. śm. i Józef Pasińscy

 

Sob 17.30 + Boże­na Woj­ta­la- z oka­zji Dnia Matki

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 o Boże błog. i zdro­wie dla ks. Pio­tra w dniu uro­dzin i z oka­zji rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich- int. od Przyjaciół

 

Ndz 7.45 + Jadwi­ga- r. śm., Jan i Ryszard Guzinscy

9.30 + Włady­sław, Wacła­wa i Wal­de­mar Witaszczyk

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 w int. Dzie­ci Pierw­szo­ko­mu­nij­nych i ich rodzin

Komentowanie zostało zamknięte.