28. kwietnia 2024 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 28.04–5.05.2024 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther oraz Mał­go­rza­ta i Jan Kamińscy

9.30 + Wanda i Zyg­munt- 8 r. śm.

11.00 dz-błag dla Kry­sty­ny i Jerze­go z oka­zji 43 r. ślubu

Pon 18.30 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za zdro­wie z proś­bą o potrzeb­ne łaski dla całej rodziny

Wt 16.00 dz-błag w 80 r. uro­dzin Marty

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Śr 18.00 nabo­żeń­stwo majo­we i nowenna 

18.30 + Zyg­munt Pro­kop- z oka­zji ziem­skich uro­dzin, Jani­na i Bole­sław Pro­kop oraz Anna i Wła­dy­sław Serowik

Czw 17.30 w int. kle­ry­ka Bar­to­sza, WSD w Pel­pli­nie oraz o nowe powo­ła­nia

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Marian­na Szu­bert oraz Miro­sław- r. śm.

Pt 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za wszel­kie ode­bra­ne łaski z proś­bą o zdro­wie dla Bronisława

nabo­żeń­stwo majowe 

9.30 + Ade­la, Feliks i Ewa Rin­gel oraz z rodziny

11.00 + Fran­ci­szek- 1 r. śm. i Maria Gem­ba- w dniu ziem­skich urodzin

Sob 16.30 w int. OSP Ogorzeliny

17.30 + Robert Sta­sie­row­ski- int. od Przyjaciół

18.00 nabo­żeń­stwo majowe 

18.30 + Zdzi­sław Micha­łow­ski- w dniu ziem­skich ur. i Ire­na Skór­czew­ska- r. śm.

Ndz 7.45 w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu za ode­bra­ne łaski z proś­bą rodzi­ny o dalsze

9.30 + Jan – r. śm. i Ste­fa­nia Kujawscy

nabo­żeń­stwo majowe 

11.00 + Ire­na Wir­kus- 9 r. śm. i Józef

Komentowanie zostało zamknięte.