28. listopada 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 26.11–3.12.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje · Tagi:

Ndz 7.45 + Cze­sław Pepliń­ski, Bro­ni­sław i Bogu­mi­ła Pół­czyń­scy oraz Woj­ciech Domerdz­ki

9.30 + Marian­na i Igna­cy Stopowie

11.00 + Jan Wrycz Rekow­ski- 3 r. śm.

Pon za para­fian (poza parafią)

Wt 16.30 + Idzi Kowa­lew­ski- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

17.30 dz-błag w 92 r. uro­dzin Wandy

Śr 17.30 + Hele­na Gostom­ska i z rodziny

Czw 17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- r. śm.

Pt 15.00 Godzi­na Miło­sier­dzia i Ado­ra­cja w ciszy

17.30 + Anto­ni Kacz­ma­rek- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Sob 16.30 o zdro­wie i Boże błog. Dla Józe­fa i Elżbiety

17.30 + Danu­ta Manczikowska

Ndz 7.45 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

9.30 + Alfons i Zyg­munt Peplińscy

11.00 + Sta­ni­sław Jurak i z rodziny

Komentowanie zostało zamknięte.