31. października 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 29.10–5.11.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Tere­sa i Ber­nard Janu­szew­scy oraz z rodzi­ny

9.30 + Sta­ni­sła­wa i Edmund Bre­za oraz Roman i Jan Stoltmann

nabo­żeń­stwo różańcowe

11.00 dz-błag dla całej rodziny

 

Pon 17.00 nabo­żeń­stwo różańcowe

17.30 w podzię­ko­wa­niu za szczę­śli­wie prze­ży­ty prze­szczep z proś­bą o łaskę zdro­wia dla Mariana

Wt 17.00 nabo­żeń­stwo różańcowe

17.30 dz-błag w 1 r. uro­dzin Marysi

Śr 7.45 + Tade­usz Kowal­ski, Maria Zakrzew­ska i Tere­sa Kowalska

9.30 + Jan Beger, rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard i rodzeństwo

14.30 + Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy oraz dziad­ko­wie Kar­ta­siń­scy, Famul­scy, Sto­po­wie i Czapiewscy

Czw 11.00 ++ wg int. Ojca Świętego

16.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

17.00 róża­niec wypominkowy

17.30 Msza św. zbiorowa

 

Pt 15.00 Godzi­na Miłosierdzia

16.45 nabo­żeń­stwo pierwszopiątkowe

17.00 róża­niec wypominkowy 

17.30 + Maria Gem­ba- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Sob 16.30 + Geno­we­fa Grze­go­lec- 1 r. śm. i z rodziny

17.00 róża­niec wypominkowy

17.30 + Ste­fa­nia Wiese 

 

Ndz 7.45 + rodzi­ce i rodzeń­stwo z oboj­ga stron

9.30 + Jadwi­ga Wysoc­ka i Domi­nik Grzonkowski

11.00 + Józef Pokryw­ka- r. śm.

 

Komentowanie zostało zamknięte.