03. września 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 3.09–10.09.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

 

Ndz 7.45 + Sabi­na Mar­czyk- 1 r. śm., Maria, Wie­sła­wa, Kazi­mierz i Eugeniusz

9.30 dzięk­czyn­na, z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla Bar­ba­ry i Grze­go­rza i całej rodziny

11.00 + Ste­fan i Adam Mrugalscy

Pon 7.30 Msza na roz­po­czę­cie nowe­go roku szkol­ne­go i katechetycznego

17.30 dzięk­czyn­na Marze­ny i Krzysz­to­fa w 30 r. ślu­bu z proś­bą o Boże błog. i zdro­wie dla całej rodziny

18.30 + Maria Gem­ba- int. od uczest­ni­ków pogrzebu

Wt 18.30 + Wacław- r. śm. i Jadwi­ga Kaproń

Śr 18.30 dz-błag w r. ślu­bu Elż­bie­ty i Józefa

Czw 18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Pt 9.30 + Kazi­mie­ra i Lucjan Lewan­dow­scy i Jerzy Gajc

17.45 Ado­ra­cja w ciszy

18.30 + Józe­fa, Ade­la i Jan Drewczyńscy

Sob 17.30 dz-błag w 80 r. uro­dzin Anto­nie­go i w 50 r. uro­dzin Krzysztofa

18.30 + Kry­sty­na Zakrzewska

 

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich urodzin

9.30 + Ste­fa­nia- r. śm. i Jan Kujawscy

11.00 + Kazi­mierz Lemań­czyk i Józef Stosik

 

Komentowanie zostało zamknięte.