13. maja 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 14.05–21.05.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Hele­na i Ber­nard Kołodziejczyk

9.30 + Zofia, Cecy­lia, Domi­nik, Edmund Rudtka

11.00 + Jan Wielorański

Nabo­żeń­stwo majowe

Pon 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Zofia i Jan Leszczyścy

Wt 18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Wie­sła­wa, Bogu­sław, Justy­na i Edy­ta Jurak

Śr 18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Sta­ni­sław- 40 r. śm. oraz z rodzi­ny Lipiń­skich i Czaplewskich

Czw 17.30 + Robert Sko­row­ski i z rodziny

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + ojciec Józef i brat Andrzej

Pt 17.30 Ado­ra­cja w ciszy

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Jani­na Modrzejewska

Sob 17.30 + Ber­nard Niem­czyk- r. śm. i rodzi­ce z oboj­ga stron

18.00 Nabo­żeń­stwo majowe

18.30 + Ire­na Skór­czew­ska- r. śm. i Zdzi­sław Micha­łow­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin

Ndz 7.45 + Tekla Kołat­ka- 20 r. śm. i Józef

Nabo­żeń­stwo majo­we

9.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard Peplińscy

11.00 + Wła­cła­wa, Wła­dy­sław i Wal­de­mar Witaszczyk

Komentowanie zostało zamknięte.