02. kwietnia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 2.04–9.04.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski, Tade­usz i Hele­na Drew­czyń­scy oraz ++ z rodzin oboj­ga stron

9.30 + Bogu­sław i Hele­na oraz z rodzi­ny Gostomskich

Gorz­kie Żale

11.00 + Jani­na Modrze­jew­ska- int. od Zakła­du Pogrzebowego

Pon 18.30 + Józef- r. śm. i Zofia Pasiń­scy oraz rodziny

Wt 10.00- 10.45 spo­wiedź św.

16.00- 16.45 spo­wiedź św.

18.30 o nawró­ce­nie zatwar­dzia­łych grzeszników

Śr 18.30 + Jan i Mar­ta Siko­ra oraz Jerzy i Józef Wilczek

Czw 18.30 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra w dniu usta­no­wie­nia kapłań­stwa- int. od Rady Parafialnej

Pt 18.30 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU 

Gorz­kie Żale

Sob 20.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla ks. Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, a tak­że o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budowy

Ndz 6.00 za para­fian i dobrodziejów

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kucharski

11.00 dz-błag dla całej rodziny

Komentowanie zostało zamknięte.