05. marca 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 5.03–12.03.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Przy­ja­cie­le: Moni­ka, Marian i Bożena

9.30 + Fran­cisz­ka, Ste­fa­nia, Roza­lia, Sta­ni­sław, Zdzi­sław i Ryszard Wiese

Gorz­kie Żale

11.00 + Ryszard Sini­ło- 5 r. śm. oraz Edward i Kazi­mierz Bigos

Pon za para­fian (poza parafią)

Wt 16.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- w dniu ziem­skich urodzin

17.30 dz-błag dla Pio­tru­sia z oka­zji 1 r. urodzin

Śr 17.30 + Boże­na Kani­kow­ska- 5 r. śm.

Czw 17.30 + Jan- r. śm., Maria i Kazi­mierz Kucz­kow­scy oraz dziadkowie 

z oboj­ga stron

Pt 16.30 Ado­ra­cja w ciszy

17.00 Dro­ga Krzyżowa

17.30 + Beata Zemsta, Hele­na, Ste­fan, Leszek i Hen­ryk Wyrowińscy

Sob 16.30 o zdro­wie i Boże błog. dla Ireny

17.30 + Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jarmoch

Ndz 7.45 + Tere­sa- r. śm. i Ber­nard Januszewscy

9.30 dz-błag w dniu uro­dzin oraz o zdro­wie i Boże błog. dla całej rodziny

Gorz­kie Żale

11.00 + Wie­sław Kie­dro­wicz oraz rodzice

Komentowanie zostało zamknięte.