28. stycznia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 29.01–5.02.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Gere­tru­da Żarek- 28 gr.

9.30 + Jadwi­ga- 2 r. śm. i Wacław Kaproń

11.00 + Wal­de­mar- 14 r. śm., Wacła­wa i Wła­dy­sław Witaszczyk

Pon 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 29 gr.

17.30 + Beata- r. śm. i Wła­dy­sław Zemsta oraz z rodzi­ny Wyrowińskich

Wt 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 30 gr.

17.30 o Boże błog. i zdro­wie dla Marii z oka­zji uro­dzin i imie­nin oraz dla Fran­cisz­ka

Śr 17.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrzejewscy

Czw 9.30 dz-błag w 86 r. uro­dzin Ignacego

17.30 + Mał­go­rza­ta i Leon oraz Jan i Robert Skorowscy

Pt 16.30 + Jerzy Krau­śnik oraz ks. Edward Skow­roń­ski i ks. Tade­usz Zygmunt

17.30 + Jan Kubiak i Ali­cja- r. śm.

Sob 16.30 + Jan- 9 r. śm. i Zofia Lesz­czyń­scy oraz rodzi­ce z oboj­ga stron

17.30 + Bogu­mi­ła i Zdzi­sław Micha­łow­scy oraz Łukasz Gostom­ski- r. śm.

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodziny

9.30 o Boże błog. i zdro­wie dla Teresy

11.00 + Roman Strem­lau i Jan Cza­plew­ski- z oka­zji ziem­skich urodzin

Komentowanie zostało zamknięte.