09. stycznia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 8.01–15.01.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- r. śm.

9.30 + Geno­we­fa Grze­go­lec- int. od Zakła­du Pogrzebowego

11.00 + Hali­na i Gabriel oraz Mak­sy­mi­lian Święccy

+ Gere­tru­da Żarek- 7 gr. (poza parafią)

Pon 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 8 gr.

Wt 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 9 gr.

10.00 o zdro­wie i szczę­śli­wą ope­ra­cję dla Stanisława

Śr  9.30 + Gere­tru­da Żarek- 10 gr.

Czw 9.30 + Gere­tru­da Żarek- 11 gr.

Pt  9.30 + Gere­tru­da Żarek- 12 gr.

10.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie i siły dla Pio­tra oraz wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w powsta­wa­nie Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku, z proś­bą o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy tego dzieła

Sob 15.00 dz-błag w 80 r. uro­dzin Heleny

16.30 + Gere­tru­da Żarek- 13 gr.

17.30 + Kle­mens- r. śm., Anna, Cze­sław i Roman Żywiccy

Ndz 7.45 + Iwo­na Gier­szew­ska oraz z rodzi­ny Narlo­chów i Gierszewskich

9.30 + Gere­tru­da Żarek- 14 gr.

11.00 + Jerzy, Julian i Łucja Husa­rek, Ryszard i Adam Nowic­cy oraz dziad­ko­wie z oboj­ga stron

Komentowanie zostało zamknięte.