01. stycznia 2023 · Możliwość komentowania ROZKŁAD WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W 2023 R. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie · Tagi:

03.01.2023- Mela­no­wo

06.01.2023- Wyb. pod Jerzmionki

08.01.2023- Sta­ry Dwór

09.01.2023- Mela­nó­wek

10.01.2023- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

11.01.2023- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

12.01.2023- Ogo­rze­li­ny- ul. Pocztowa

13.01.2023- Coł­dan­ki

15.01.2023- Coł­dan­ki Wybudowanie

16.01.2023- Ogo­rze­li­ny- Dwo­rzec, ul. Młyń­ska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

17.01.2023- Ogo­rze­li­ny- ul. Choj­nic­ka cz.II (do nr 23)

18.01.2023- Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwiatowa

19.01.2023- Kolę­da deka­nal­na z ks. Bp. Ryszar­dem Kasyną

20.01.2023- Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Boczna

22.01.2023- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.II (od p. Kujaw­skich do p. Gaw­kow­skie­go i dom nauczyciela

23.01.2023- Nowy Dwór- od Ogorzelin

24.01.2023- Nowy Dwór- od Chojnic

25.01.2023- Wyb. pod Dąbrów­kę i Sławęcin

26.01.2023- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.I (do p. Kujawskich)

27.01.2023- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.III

29.01.2023-Kolędy dodat­ko­we na zgłoszenie

Kolę­dę (kapłan, p. Orga­ni­sta i mini­stran­ci) roz­po­czy­na­my w dni powsze­dnie od. godz. 14.30, a w poszcze­gól­ne nie­dzie­le od 13.00. Jeśli prze­wi­dzia­ne są obia­dy to pół godzi­ny wcze­śniej. Gorą­co Was pro­szę o uzgod­nie­nie wszel­kich poczę­stun­ków w danych miej­sco­wo­ściach, czy na poszcze­gól­nych uli­cach i zgła­sza­nie tego.

Bło­go­sła­wię z nadzie­ją na owoc­ne spotkanie!

Wasz ks. Piotr Bekisch- proboszcz

Komentowanie zostało zamknięte.