01. stycznia 2023 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 1.01–8.01.2023 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 9.30 + Rajn­hard, Hali­na i Kazi­mierz Sochaczewscy 

11.00 + Sta­ni­sław Rożek- 6 r. śm.

16.00 o zdro­wie i Boże błog. dla Tere­sy i całej rodziny

Pon 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 1 gr.

17.30 +Kry­sty­na Zakrzew­ska- int. od syna Toma­sza z rodziną

Wt 9.30 + Euge­niusz Jurak

10.00 + Gere­tru­da Żarek- 2 gr.

Śr 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 3 gr.

17.30 o Boże błog. i łaskę zdro­wia dla Marii

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czw 16.30 + Gere­tru­da Żarek- 4 gr.

17.30 + Maria- r. śm., Jan, Kazi­mierz Kucz­kow­scy oraz dziadkowie

Pt 7.45 + Danu­ta- w dniu ziem­skich imie­nin, Marian i syn Zbi­gniew oraz o Boże błog. całej rodziny

9.30 + Zofia War­din- z oka­zji ziem­skich uro­dzin i w 4 r. śm.

11.00 + Mie­czy­sław i Cze­sła­wa oraz z rodzi­ny + Gere­tru­da Żarek- 5 gr. (poza parafią) 

Sob 15.30 + Gere­tru­da Żarek- 6 gr.

16.30 o zdro­wie i Boże. błog dla Wiktorii

17.30 dzięk­czyn­na w 30 r. ślu­bu Boże­ny i Jaro­sła­wa, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę NMP

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- r. śm.

9.30 + Geno­we­fa Grze­go­lec- int. od Zakła­du Pogrzebowego

11.00 + Hali­na i Gabriel oraz Mak­sy­mi­lian Święccy

+ Gere­tru­da Żarek- 7 gr. (poza parafią)

Komentowanie zostało zamknięte.