27. listopada 2022 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 27.11–4.12.2022 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther, rodzi­ce: Fran­cisz­ka i Piotr oraz Mał­go­rza­ta i Jan

9.30 + Miro­sła­wa i Anto­ni Jeżew­scy- int. od syna Tadeusza

11.00 + Cze­sław Pepliń­ski- 1 r. śm.

+ Krzysz­tof Miklas- 27 gr. (poza parafią)

Pon 16.30 + Krzysz­tof Miklas- 28 gr.

17.30 dz-błag dla Wan­dy w dniu urodzin

Wt 16.30 + Krzysz­tof Miklas- 29 gr. 

17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cierpiące

Śr 16.30 + Krzysz­tof Miklas- 30 gr. 

17.30 + Kry­sty­na Zakrzew­ska- 2 r. śm. – int. od męża z rodziną

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Czw16.30 + Kazi­mierz Socha­czew­ski- int. od sąsiadów

17.30 + dzia­dek Józef Kam­row­ski- r. śm.

Pt 15.00–17.00 GODZINA MIŁOSIERDZIA I ADORACJACISZY

17.30 + Sta­ni­sła­wa, Edmund i Wik­to­ria oraz z rodzi­ny Żuraw

Sob 16.30 + Tere­sa Lewa­dow­ska- r. śm. i Zyg­munt Kro­plew­ski- w dniu ziem­skich ur.

17.30 +Józef- w dniu ziem­skich ur. i z rodziny

Ndz 7.45 + Sta­ni­sław Jurak- z oka­zji ziem­skich ur. i z rodziny

9.30 + Danu­ta Manczikowska

11.00 + Jani­na i Syl­we­ster Niklarz

Komentowanie zostało zamknięte.