27. września 2020 · Możliwość komentowania PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH W PARAFII PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W OGORZELINACH 27 WRZEŚNIA‑1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Nie­dzie­la — 27.09.2020 r.

7.45- Msza św. z nauką ogól­ną

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną

11.00- Msza św. z nauką ogól­ną

Ponie­dzia­łek- 28.09.2020 r.

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną

18.30- Msza św. z nauką ogól­ną

Spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do bierz­mo­wa­nia

Wto­rek- 29.09.2020 r.

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną

18.30- Msza św. z nauką ogól­ną

Spo­tka­nie dla uczniów (kla­sy 3 i 4) i ich rodzi­ców

Śro­da- 30.09.2020 r.

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną

18.00- Nabo­żeń­stwo na cmen­ta­rzu

18.30- Msza św. z nauką ogól­ną

Czwar­tek- 1.10.2020 r.

9.00 – Nabo­żeń­stwo różań­co­we (oka­zja do spo­wie­dzi św.)

9.30- Msza św. z nauką ogól­ną i z błog. na zakoń­cze­nie misji

18.00- Nabo­żeń­stwo różań­co­we (oka­zja do spo­wie­dzi św.)

18.30- Msza św. z nauką ogól­ną i z błog. na zakoń­cze­nie misji

Komentowanie zostało zamknięte.