20. września 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 20.09–27.09.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 + Regi­na Zakrzew­ska

9.30 + Fran­ci­szek Otto

12.00 SUMA ODPUSTOWA w int. para­fian i dobro­dzie­jów

Pon 18.30 + Józef i Anna Beh­rendt oraz z rodzi­ny

Wt 18.30 + Piotr Modrzyń­ski- int. od bra­ta­nic Elż­bie­ty i Urszu­li z rodzi­na­mi

Śr 18.30 + ks. Fran­ci­szek Husa­rek- r. śm.

Czw 17.30 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

18.30 + Ber­nard Niem­czyk- w dniu ziem­skich ur.

Pt 17.30 + Boże­na Oszek

18.30 + dzia­dek Janusz, Ana­sta­zja i Adam Kost­kow­scy

Sob 17.30 + Piotr- 15 r. śm.

18.30 + Łukasz Gostom­ski- w dniu ziem­skich uro­dzin, Ire­na, Józef, Krzysz­tof, Bogu­mi­ła i Zdzi­sław

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich uro­dzin

9.30 + Mar­cjan­na, Józef i z rodzi­ny

11.00 + Łucja- r. śm, Julian i Jerzy Husa­rek

Komentowanie zostało zamknięte.