27. lipca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 26.07–2.08.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Józef Beh­rendt i rodzi­ce z ob. stron

9.30 + Anna i Józef Beh­rendt, Teo­fi­la i Jan Jeżew­scy

11.00 + Mał­go­rza­ta , Leon, Jan i Robert

Pon 18.30 o łaskę zdro­wia, Boże błog. i opie­kę NMP oaz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia z oka­zji uro­dzin

Wt 18.30 + Łucja, Alfons i Hen­ryk Pest­ka oraz Ste­fan Kule­sza

Śr 18.30 o zdro­wie i Boże błog. dla Jani­ny

Czw 18.30 + Mar­ta i Józef oraz Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

Pt 17.30 o zdro­wie i siły dla Sta­ni­sła­wa

18.30 dz-błag dla rodzi­ny

Sob 15.00 ślub: Damian Racław­ski i Agniesz­ka Cheł­mow­ska

18.30 + Ewa Cier­niak

Ndz 7.45 dz-błag dla Tere­sy z ok. 70 r. ur. oraz ++ Mario­la, Fran­ci­szek, Kry­sty­na i Julian­na

9.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy oraz dziad­ko­wie Feliks i Zofia

11.00 z ok. zbi­ża­ją­ce­go się Dnia Pro­bosz­cza, dzię­ku­jąc za 5 lat posłu­gi ks. Pio­tra w naszej para­fii, z proś­bą o Boże błog., opie­kę NMP oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia- int. Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwi­gi

Komentowanie zostało zamknięte.