20. lipca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 19.07–26.07.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Ber­nard Janu­szew­ski

9.30 dz-błag w 75 r. ur. Ire­ny

11.00 + Krzysz­tof- z ok. ziem­skich ur. i Gra­ży­na Rożek

Pon (poza para­fią) dz-błag dla Marii i Jerze­go Beki­schów z ok. 45 r. ślu­bu- int. od Rady Para­fial­nej

Wt 17.30 dz-błag dla Paw­ła i Kata­rzy­ny, Macie­ja i Lidii oraz ich rodzin

Śr 17.30 + Roza­lia i Edmund Borow­scy

18.00 Koron­ka i Nowen­na do Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy

18.30 + Ali­cja z ok. ziem­skich ur.

Czw 18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o zdro­wie, siły oraz Boże błog. dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwi­gi

Pt 17.30 + Jadwi­ga, Józef i Wie­sław Kie­dro­wicz

18.30 + Marian­na Szu­bert i Adam Zych- z ok. ziem­skich ur.

Sob 17.30 + Marian Kak- 3 r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Paweł

18.30 + Ber­nard, Hele­na i Anna Gin­ter

Ndz 7.45 + Józef Beh­rendt i rodzi­ce z ob. stron

9.30 + Anna i Józef Beh­rendt, Teo­fi­la i Jan Jeżew­scy

11.00 + Mał­go­rza­ta , Leon, Jan i Robert

Visits: 57

Komentowanie zostało zamknięte.