29. czerwca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 28.06–5.07.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Bole­sław Zakrzew­ski- z ok. ziem­skich ur.

9.30 dz-błag dla Paw­ła w 86 r. ur

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

11.00 + Andrzej Wir­kus, Kla­ra i Piotr Lemań­czyk oraz Paweł Gru­ber

Pon 9.30 + Jan Drew­czyń­ski- z ok. ziem­skich uro­dzin i imie­nin

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 przez wsta­wien­nic­two patro­nów dnia za nasze­go ks. Pro­bosz­cza Pio­tra z proś­bą o zdro­wie, opie­kę i Boże błog.- int. od Rady Para­fial­nej

Wt 17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Fran­ci­szek, Jadwi­ga, Tere­sa i z rodzi­ny

Śr 17.30 + Piotr Modrzyń­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

18.00 KORONKA I NOWENNA

18.30 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kost­kow­scy

Czw 17.30 dz-błag dla Jerze­go i Ire­ny w 40 r. ślu­bu

18.30 + Ryszard Guzin­ski- r. śm.

Pt 16.00 ślub: Krzysz­tof Zamoż­ny i Juli­ta Jeżew­ska

18.30 dz-błag dla rodzi­ny Niklarz

Sob 16.00 ślub: Zdzi­sław Bzow­ski i Klau­dia Kasi­mir

17.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy oraz Feliks i Zofia

18.30 + Marian- r. śm., Tere­sa, Wale­rian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + rodzi­ce Kazi­mie­ra i Jan Kar­ta­siń­scy oraz Robert Sko­row­ski

9.30 + Hele­na i Ber­nard Koło­dziej­czyk

11.00 + Zofia i Józef Pasiń­scy oraz z rodzi­ny

Visits: 50

Komentowanie zostało zamknięte.