01. czerwca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 31.05–7.06.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Zofia Per­szew­ska- z ok. imie­nin (od kole­żeń­stwa z pra­cy)

9.30 + Andrzej Drąz­kow­ski- r. śm.

11.00 o Boże błog. i opie­kę NMP oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra z ok. ur. i 18. rocz. świę­ceń

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Pon 17.30 dz-błag dla Bar­ba­ry i Tade­usza

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Wt 9.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

9.30 + Ire­na i Euge­niusz

Śr 18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Hen­ryk Kol­ter, Edward, Mar­ta i Fran­ci­szek

Czw 17.30 + Anna, Ste­fan i Leszek Wyro­wiń­ski

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 +Grze­gorz Kar­piń­ski — r. śm.

Pt 17.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

17.30 + Robert Sko­row­ski, rodzi­ce i z rodzi­ny Adrich

18.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy

Sob 17.30 dz-błag w 50 r. ślu­bu Ste­fa­na i Kry­sty­ny

18.00 KORONKA I NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

18.30 + Alfons Brau­er- 20 r. śm.

Ndz 7.45 + Maria i Ste­fan Ski­ba

NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE

9.30 dz-błag dla Aga­ty i Mar­ci­na w 1 r. ślu­bu

11.00 + Wan­da, Jan i Miro­sław Kapel­scy oraz Edward Żywic­ki

Visits: 44

Komentowanie zostało zamknięte.