24. maja 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 24.05–31.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 24 gr.

9.30 +Wła­dy­sław- r. śm. i Wacła­wa oraz Wal­de­mar Witasz­czyk

11.00 + Zofia- r. śm. i Józef Pasiń­scy

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Pon 17.30 + Maria Guen­ther- 25 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Wt 17.30 + Maria Guen­ther- 26 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Jadwi­ga, Józef i Wie­sław Kie­dro­wicz

Śr 17.30 + Maria Guen­ther- 1 r. śm., 27 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE I NOWENNA

18.30 ++ przy­ja­cie­le: Moni­ka, Marian i Boże­na

Czw 17.30 + Maria Guen­ther- 28 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Ste­fan Paty­na- r. śm.

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 29 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Andrzej Lemań­czyk- w dniu ziem­skich ur.

Sob 16.30 dz-błag w 85 r. ur. Jana

17.30 + Maria Guen­ther- 30 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Tade­usz Kowal­ski

Ndz 7.45 + Zofia Per­szew­ska- z ok. imie­nin (od kole­żeń­stwa z pra­cy)

9.30 + Andrzej Drąz­kow­ski- r. śm.

11.00 o Boże błog. i opie­kę NMP oraz wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra z ok. ur. i 18. rocz. świę­ceń

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Visits: 55

Komentowanie zostało zamknięte.