12. maja 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 10.05–17.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 10 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

11.00 dz-błag w 70 r. uro­dzin Ber­na­de­ty

Pon 17.30 + Maria Guen­ther- 11 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Ire­na Wir­kus- 5 r. śm.

Wt 17.30 + Maria Guen­ther- 12 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra oraz o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku

Śr 17.30 + Maria Guen­ther- 13 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE I NOWENNA

18.30 + Jan Wie­lo­rań­ski- r. śm.

Czw 8.30 + Maria Guen­ther- 14 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Kazi­mierz i dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 15 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Leon i Maria Sto­pa

Sob 17.30 + Maria Guen­ther- 16 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 +Tere­sa- r. śm., Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 17 gr.

9.30 + Zofia i Jan Lesz­czyń­scy

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

11.00 dz-błag w 8 r. ślu­bu Ilo­ny i Rober­ta

Komentowanie zostało zamknięte.