06. maja 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 3.05–10.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 3 gr.

9.30 + Ger­tru­da, Fran­ci­szek i Euge­niusz Wiel­gosz

11.00 za naszą Ojczy­znę oraz w int. OSP Ogo­rze­li­ny

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Pon 17.30 + Maria Guen­ther- 4 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Jan- r. śm. i Ste­fa­nia Kujaw­scy

Wt 17.30 + Maria Guen­ther- 5 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Sta­ni­sław, Maria i Cze­sław Lel­la

Śr 17.30 + Maria Guen­ther- 6 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE I NOWENNA

18.30 + Ade­la, Hali­na- r. śm. oraz Józe­fa i Jan Drew­czyń­scy

Czw 17.30 + Maria Guen­ther- 7 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Zofia Jączyń­ska

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 8 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Sta­ni­sław Jurak i z rodzi­ny

Sob 17.30 + Maria Guen­ther- 9 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Zdzi­sław Micha­łow­ski- w dniu ziem­skich ur. oraz Ire­na Skór­czew­ska- 4 r. śm.

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 10 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

9.30 + Euge­niusz- r. śm., Hali­na i Sta­ni­sław Jurak

11.00 dz-błag w 70 r. uro­dzin Ber­na­de­ty

Visits: 31

Komentowanie zostało zamknięte.