27. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 26.04–3.05.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła oraz rodzi­ców Nakiel­skich i Gru­chał­łów

9.30 + Roman Trze­ciak- 25 r. śm

11.00 dz-błag w 29 r. ślu­bu Marze­ny i Jana Lesz­czyń­skich

Pon NIE BĘDZIE MSZY ŚW.

Wt 17.30 + Kry­sty­na i Edmund Pila­rek

18.30 + Alfons- r. śm. i Zyg­munt Pepliń­scy

Śr 17.30 dz-błag dla Elż­bie­ty z ok. uro­dzin

18.00 NOWENNA

18.30 + Marian­na Szu­bert- 6 r. śm.

Czw 17.30 + Kazi­mierz Buchal­ski- 1 r. śm. oraz Krzysz­tof

18.30 o zdro­wie i Boże błog. dla Mar­ty i całej rodzi­ny

Pt 17.30 + Maria Guen­ther- 1 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Cze­sła­wa- 1 r. śm.

Sob 16.30 + Edy­ta Jani­kow­ska- int. pogrze­bo­wa

17.30 + Maria Guen­ther- 2 gr.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

18.30 + Zyg­munt Pro­kop- w dniu ziem­skich ur.

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- 3 gr.

9.30 + Ger­tru­da, Fran­ci­szek i Euge­niusz Wiel­gosz

11.00 za naszą Ojczy­znę oraz w int. OSP Ogo­rze­li­ny

NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Visits: 76

Komentowanie zostało zamknięte.