05. kwietnia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 5.04–12.04.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Maria, rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + Adam i Geno­we­fa Kra­mek oraz Bro­ni­sław Kuchar­ski GORZKIE ŻALE

11.00 + Maria i Mał­go­rza­ta- r. śm. oraz Fran­ci­szek Lej­kow­scy

Pon 17.30 + Tade­usz Mruk- z ok. ziem­skich ur.

18.30 + Jan, Mar­ta Siko­ra oraz Józef i Jerzy Wil­czek

Wt 18.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Śr 18.30 + Tere­sa i Leon Buka­ła oraz z rodzi­ny

Czw 18.30 dz-błag dla ks. Pro­bosz­cza Pio­tra- int. od Rady Para­fial­nej

Pt 18.30 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU

Sob 20.00 dz-błag dla Mara­ii w 81 r. uro­dzin

Ndz 7.45 w int. para­fian i dobro­dzie­jów oraz o odda­le­nie epi­de­mii

9.30 + Marian­na i Igna­cy Sto­pa oraz z rodzi­ny

11.00 + Jerzy Husa­rek- z ok. ziem­skich ur.

Visits: 19

Komentowanie zostało zamknięte.