21. marca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 22.03–29.03.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Cze­sław- r. śm. oraz Anna, Kle­mens, Hele­na i Roman

9.30 + Geno­we­fa- r. śm. i Józef Trze­ciak- 25 r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan Stolt­mann- 12 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard

Pon 17.30 + Józef Beh­rendt- 16 r. śm.

Wt 17.30 o zdro­wie i Boże błog. dla rodzi­ny

Śr 17.30 + Józef i Anna Beh­rendt oraz Teo­fi­la i Jan Jeżew­scy

Czw 17.30 dz-błag dla rodzi­ny

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 przez wsta­wien­nic­two św. Fau­sty­ny za dusze w czyść­cu cier­pią­ce

Sob 16.30 + Fran­ci­szek Otto i Mie­czy­sła­wa Pagiel

17.30 + Jadwi­ga, Wła­dy­sław, Roman i Tade­usz Cheł­mow­scy

Ndz 7.45 + Wie­sław Kubat- 3 r. śm.

9.30 + rodzi­ce Ger­tru­da i Leonard, rodzeń­stwo oraz Jan

GORZKIE ŻALE

11.00 + Józef War­din

Visits: 8

Komentowanie zostało zamknięte.