17. marca 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 15.03–22.03.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Józef Kotliń­ski, Tade­usz Drew­czyń­ski i z rodzin z ob. stron

9.30 + rodzi­ce i rodzeń­stwo

GORZKIE ŻALE

11.00 + Ste­fa­nia i Jan Kujaw­scy

Pon 17.30 + Józef Neu­bau­er- z ok. ziem­skich ur. oraz Tere­sa i Zyk­fryd

Wt 17.30 + Ber­na­de­ta Krau­se

Śr 17.30 o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę NMP dla Paw­ła i Hele­ny

Czw 17.30 + Józef Cza­piew­ski- w dniu ziem­skich imie­nin

Pt 17.00 DROGA KRZYŻOWA

17.30 + Jerzy Husa­rek

Sob 16.30 + Edmund Lan­dow­ski oraz Zofia i Zyg­munt Bzow­scy

17.30 + Wale­rian- r. śm., Tere­sa, Marian i Paweł Kak oraz dziad­ko­wie

Ndz 7.45 + Cze­sław- r. śm. oraz Anna, Kle­mens, Hele­na i Roman

9.30 + Geno­we­fa- r. śm. i Józef Trze­ciak- 25 r. śm.

GORZKIE ŻALE

11.00 + Jan Stolt­mann- 12 r. śm. oraz Ste­fa­nia i Ber­nard

Komentowanie zostało zamknięte.