03. lutego 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 2.02–9.02.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- 8 r. śm.

9.30 + Elż­bie­ta i Igna­cy Modrze­jew­scy

11.00 dz-błag w 30 r. ur. Justy­ny oraz za szczę­śli­we naro­dze­nie wnu­cząt

Pon 17.30 + Hali­na Kost­kow­ska-30 r. śm. oraz Marian, Cze­sław i Euge­niusz

Wt 17.30 + Józef Cza­piew­ski- z ok. ziem­skich ur.

Śr 8.30 + Jan i rodzi­ce z ob. stron

Czw 17.30 dzięk­czyn­na z proś­bą o Boże błog. i wytrwa­łość dla całej rodzi­ny

Pt 17.30 + Ryszard Woj­ta­la- 10 r. śm. oraz Józef i Fran­cisz­ka Stolt­mann

Sob 15.30 dz-błag w 30 r. ur. Karo­la oraz w int. nowo ochrzczo­ne­go Kor­ne­la

17.30 + Sta­ni­sław- 14 r. śm. i Jadwi­ga Jar­moch

Ndz 7.45 + Bar­ba­ra Tuło­dziec­ka- 1 r. śm.

9.30 + Sta­ni­sław, Fran­cisz­ka i Ste­fa­nia Wie­se

11.00 dz-błag w 90 r. ur. Zofii

Komentowanie zostało zamknięte.