12. stycznia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 5.01.–12.01.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 4 gr.

9.30 + Sta­ni­sław Rożek- 3 r. śm.

11.00 dz-błag w 50 r. ur. Boże­ny

Pon 7.45 + Kle­mens Żywic­ki- r. śm., Anna, Hele­na, Roman i Cze­sław

9.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 5 gr.

11.00 + Jerzy Husa­rek

Wt 8.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 6 gr.

Śr 8.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 7 gr.

Czw 8.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 8 gr.

Pt 8.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 9 gr.

Sob 16.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 10 gr.

17.30 dz-błag dla Domi­ni­ka w 18 r. ur.

Ndz 7.45 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 11 gr.

9.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra oraz o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku

11.00 + Hali­na i Mak­sy­mi­lian Świen­n­cy

Visits: 0

Komentowanie zostało zamknięte.