12. stycznia 2020 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 12.01–19.01.2020 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 11 gr.

9.30 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia i siły dla ks. Pio­tra oraz o szczę­śli­we zakoń­cze­nie budo­wy Domu Reko­lek­cyj­ne­go w Orzeł­ku

11.00 + Hali­na i Mak­sy­mi­lian Świen­n­cy

Pon 9.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 12 gr.

Wt 9.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 13 gr.

Śr 9.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 14 gr.

Czw 9.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 15 gr.

Pt 8.30 + Sta­ni­sław- r. śm. i Hali­na Jurak

9.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 16 gr.

Sob 16.30 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 17 gr.

17.30 + Miro­sław Daniels- 10 r. śm.

Ndz 7.45 + Jadwi­ga Kie­dro­wicz- 18 gr.

9.30 + dziad­ko­wie Jadwi­ga i Sta­ni­sław Jar­moch

11.00 + Wal­de­mar- r. śm., Wacła­wa i Wła­dy­sław Witasz­czyk

Visits: 0

Komentowanie zostało zamknięte.