29. grudnia 2019 · Możliwość komentowania ROZKŁAD WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W 2020 R. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

06.01.2020- Wyb. pod Jerz­mion­ki

07.01.2020- Sta­ry Dwór

08.01.2020- Ogo­rze­li­ny- ul. Pocz­to­wa (od godz.16.30)

09.01.2020- Wyb. pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin

10.01.2020- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13

12.01.2020- Coł­dan­ki Wybu­do­wa­nie

13.01.2020- Coł­dan­ki

14.01.2020- Mela­no­wo

15.01.2020- Mela­nó­wek

16.01.2020- Ogo­rze­li­ny- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa, ul. Zie­lo­na i ul. Choj­nic­ka cz.I

17.01.2020- Ogo­rze­li­ny- ul. Choj­nic­ka cz.II (uwa­ga zmia­na!- do nr 23)

19.01.2020- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.II (od p. Kujaw­skich do p. Gaw­kow­skie­go i dom nauczy­cie­la

20.01.2020- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne 1,4,6,8 i 12

21.01.2020- Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Bocz­na

22.01.2020- Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwia­to­wa

23.01.2020- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.I (do p. Kujaw­skich)

24.01.2020- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.III

26.01.2020- Nowy Dwór- od Choj­nic

27.01.2020- Nowy Dwór- od Ogo­rze­lin

2.02.2020- Kolę­dy dodat­ko­we na zgło­sze­nie

Kolę­dę (kapłan, p. Orga­ni­sta i mini­stran­ci) roz­po­czy­na­my w dni powsze­dnie od. godz. 14.30, a w poszcze­gól­ne nie­dzie­le od 13.00. Obia­dy pół godzi­ny wcze­śniej. Gorą­co pro­szę o uzgod­nie­nie wszel­kich poczę­stun­ków w danych miej­sco­wo­ściach, czy na poszcze­gól­nych uli­cach i zgła­sza­nie tego.

Visits: 2

Komentowanie zostało zamknięte.