06. października 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne i nabożeństwa 06.10–13.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich ur.

Nabo­żeń­stwo różań­co­we

9.30 + Jan Siko­ra- w dniu ziem­skich ur.

11.00 + rodzi­ce Bry­gi­da i Łucjan oraz brat Mariusz- w 1 r. śm.

Pon 16.30 Nabo­żeń­stwo różań­co­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży

18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 + Ber­nard Lip­kow­ski

Wt 18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 + Ste­fan Wyro­wiń­ski i z rodzi­ny

Śr 18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 ++ człon­ki­nie Róży Różań­co­wej pw. św. Jadwi­gi

Czw 8.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

8.30 dz-błag dla rodzi­ny Pest­ków

9.00 o łaskę mądro­ści dla rzą­dzą­cych i świa­tło Ducha Świę­te­go na czas wybo­rów

Pt 16.30 Nabo­żeń­stwo różań­co­we dla dzie­ci i mło­dzie­ży

18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 + Hali­na Jurak

Sob 17.30 + Jan, Zofia, Kle­mens, Edmund, Tere­sa i Jani­na Lan­dow­scy

18.00 Nabo­żeń­stwo różań­co­we

18.30 + Jadwi­ga- 3 r. śm. i Sta­ni­sław Jar­moch

Ndz 7.45 + Ste­fan Daniels- r. śm., Kla­ra i Wan­da

9.30 + Jan Beger, Roza­lia i z rodzi­ny

Nabo­żeń­stwo różań­co­we

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski-10 r. śm.

Komentowanie zostało zamknięte.