01. października 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 29.09–06.10.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + + z rodzin Lel­la i Tusz­kie­wicz

9.30 + Jan Szu­piń­ski- rocz­ni­ca ziem­skich ur.

11.00 + Łucja- r. śm. i Julian Husa­rek

Pon 18.30 dz-błag w 18 r. ur. Remi­giu­sza

Wt 18.30 + rodzi­ce Mar­ta i Józef Lemań­czyk oraz brat Kazi­mierz

Śr 18.30 + Grze­gorz i Paweł Kar­piń­scy

Czw 8.30 + rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

Pt 18.30 + dzia­dek Tade­usz Kowal­ski

Sob 16.00 dz-błag w 1 r. ślu­bu Mał­go­rza­ty i Mate­usza oraz w int. syna Leona

17.30 + Jan Kowa­lew­ski oraz rodzi­ce Kowa­lew­scy i Lan­dow­scy

18.30 + Tere­sa, Wale­rian, Marian i Paweł Kak

Ndz 7.45 + Wacław Gru­chał­ła- w dniu ziem­skich ur.

9.30 + Jan Siko­ra- w dniu ziem­skich ur.

11.00 + rodzi­ce Bry­gi­da i Łucjan oraz brat Mariusz- w 1 r. śm.

Komentowanie zostało zamknięte.