19. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 18.08–25.08.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Kry­sty­na Wen­der­ska- 4 r. śm.

9.30 dz-błag w 18 r. ur. Patry­cji

11.00 dz-błag dla całej rodzi­ny, ze szcze­gól­ną proś­bą o łaskę zdro­wia dla syna

Pon 18.30 + Anna i Jan oraz Dago­bert

Wt 18.30 + Hali­na, Marian, Cze­sław i Euge­niusz Kost­kow­scy

Śr 18.30 + Maria Guen­ther- z ok. ziem­skich ur.

Czw 18.30 + Grze­gorz Kar­piń­ski- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

Pt 18.30 + Marian­na i Mie­czy­sław Jurak oraz Maria i Jan Kurc

Sob 17.00 dz-błag w 25 r. ślu­bu Ane­ty i Andrze­ja

18.30 dz-błag dla Jana w 77 r. ur.

Ndz 7.45 + Maria Guen­ther- int. od uczest­ni­ków pogrze­bu

9.30 + Jan Szu­piń­ski- 4 r. śm.

11.00 + Piotr Dre­wek

Komentowanie zostało zamknięte.