13. sierpnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 11.08–18.08.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Wero­ni­ka i Feliks Zyg­mań­scy oraz z rodzi­ny

9.30 + Bru­non- 19 r. śm. i Tere­sa Lewan­dow­scy

11.00 + Gra­ży­na i Krzysz­tof Rożek- 9 r. śm

Pon 18.30 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski- w dniu ziem­skich ur oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

Wt 18.30 +Edward Wir­kus- z ok. ziem­skich ur.

Śr 18.30 + Ger­tru­da- 1 r. śm. i Jan Skwie­raw­scy, Zdzi­sła­wa i Józef Jaros oraz z rodzi­ny

Czw 7.45 + Alfons i Łucja Pest­ka

9.30 + Ste­fa­nia i Edwin Narloch, Hali­na i Józef Dyz­io, oraz Jani­na i Mie­czy­sław Ocie­pa

11.00 + rodzi­ce z ob. stron: Niklarz i Lemań­czyk oraz z rodzi­ny

Pt 17.30 + Andrzej Pron­dziń­ski

18.30 + Ewa, Feliks i Ade­la Rin­gel

Sob 17.30 + Ste­fan i Józe­fa Klo­skow­scy

18.30 + dzia­dek Tade­usz Kowal­ski

Ndz 7.45 + Kry­sty­na Wen­der­ska- 4 r. śm.

9.30 dz-błag w 18 r. ur. Patry­cji

11.00 dz-błag dla całej rodzi­ny, ze szcze­gól­ną proś­bą o łaskę zdro­wia dla syna

Komentowanie zostało zamknięte.