09. czerwca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 9.06–16.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ce Roza­lia i Józef oraz z rodzi­ny

NABOŻEŃSTO CZERWCOWE

9.30 + Alfons Brau­er- 8 r. śm.

11.00 dz-błag dla Macie­ja i Lidii, Paw­ła i Kata­rzy­ny oraz ich rodzin

Pon 18.30 + Wie­sław Rożek

Wt 18.30 + Euge­niusz Kost­kow­ski- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Śr 18.30 + Zofia, Anto­ni i Józef Łuko­wicz

Czw 18.30 + Tere­sa Buka­ła- w dniu ziem­skich ur., męża, syna i rodzeń­stwo

Pt 18.30 + Hali­na Jurak- 1 r. śm.

Sob 17.30 dz-błag dla Fran­cisz­ka w 93 r. ur.

18.30 o zdro­wie i Boże błog. w rodzi­nie

Ndz 7.45 + Ire­na Koź­lin­ka- r. śm.

9.30 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

NABOŻEŃSTO CZERWCOWE

11.00 w int. dzie­ci I‑o Komu­nij­nych i ich rodzin

Komentowanie zostało zamknięte.