02. czerwca 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 2.06 — 9.06.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kow­scy

9.30 dz-błag dla całej rodzi­ny

11.00 w int. ks. Pro­bosz­cza Pio­tra, w podzię­ko­wa­niu Panu Bogu i Mat­ce Naj­święt­szej za sakra­ment kapłań­stwa, z proś­bą o łaskę zdro­wia oraz wspar­cie w dal­szej służ­bie Bogu i Kościo­ło­wi, w 17 rocz­ni­cę świę­ceń- int. od Rady Para­fial­nej

NABOŻEŃSTO CZERWCOWE

Pon 12.00 + Grze­gorz Kar­piń­ski- pogrzeb (Choj­ni­ce)

18.30 + Józef Pasiń­ski- int. od sąsia­dów

Wt 9.00 dz-błag dla Igna­ce­go w 30 r. wybo­ru na posła

Śr 18.30 + Tere­sa- 2 r. śm. i Leon Buka­ła oraz rodzi­ce z ob. stron

Czw 8.30 o powo­ła­nia kapłań­skie, zakon­ne i misyj­ne- int. od Róży Różań­co­wej pw. św. Cecy­lii

14.30 ślub: Mar­cin Drew­czyń­ski i Aga­ta Seler­ska

Pt 18.30 + Robert Sko­row­ski i rodzi­ce z ob. stron

Sob 15.00 ślub: Piotr Bzow­ski i Nata­lia Twar­da

18.30 + Zofia Pasiń­ska oraz z rodzin Pasiń­skich i Przy­byl­skich

Ndz 7.45 + rodzi­ce Roza­lia i Józef oraz z rodzi­ny

NABOŻEŃSTO CZERWCOWE

9.30 + Alfons Brau­er- 8 r. śm.

11.00 dz-błag dla Macie­ja i Lidii, Paw­ła i Kata­rzy­ny oraz ich rodzin

Komentowanie zostało zamknięte.