12. maja 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 12.05–19.05.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 7.45 + rodzi­ce Fran­cisz­ka i Piotr Guen­ther, Mał­go­rza­ta i Jan Kamiń­scy oraz rodzeń­stwo

9.30 + ojciec Jan Wie­lo­rań­ski- 17 r. śm.

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

NABOŻEŃSTO MAJOWE

Pon 18.30 + Ambro­ży Mey­er

Wt 18.30 + Hali­na Jurak

Śr 18.30 + Agniesz­ka, Kon­rad i Edward Rekow­scy

Czw 18.30 + Zofia Per­szew­ska

Pt 18.30 + Mał­go­rza­ta i Ber­nard

Sob 16.30 dz-błag dla Feli­cji Cheł­mow­skiej z ok. 80 r. ur.

17.30 + Ber­nard Niem­czyk

18.30 + Ire­na Skór­czew­ska- 3 r. śm.

Ndz 7.45 + brat Hen­ryk, jego syn Krzysz­tof oraz rodzi­ce

NABOŻEŃSTO MAJOWE

9.30 + Zofia Per­szew­ska- z ok. ziem­skich ur. i imie­nin- int. od kole­żeń­stwa z pra­cy

11.00 o łaskę powro­tu do zdro­wia

Komentowanie zostało zamknięte.