31. grudnia 2018 · Możliwość komentowania ROZKŁAD WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W 2019 R. została wyłączona · Kategorie:Ogłoszenia duszpasterskie

03.01.2019- Sta­ry Dwór
04.01.2019- Kolę­dy nie ma (I pią­tek mie­sią­ca)
06.01.2019- Wyb. pod Jerz­mion­ki
07.01.2019- Nowy Dwór- od Ogo­rze­lin
08.01.2019- Nowy Dwór- od Choj­nic
09.01.2019- Wyb. Pod Dąbrów­kę i Sła­wę­cin
10.01.2019- Ogo­rze­li­ny- ul. Choj­nic­ka cz.II
11.01.2019- Coł­dan­ki
13.01.2019- Coł­dan­ki Wybu­do­wa­nie
14.01.2019- Mela­nó­wek
15.01.2019- Mela­no­wo
16.01.2019- Ogo­rze­li­ny- ul. Pocz­to­wa (od godz.16.30)
17.01.2019- Ogo­rze­li­ny- Dwo­rzec, ul.Młyńska, ul. Ogro­do­wa i ul. Choj­nic­ka cz.I
18.01.2019- Wyb. pod Choj­ni­ce i Oś. Sło­necz­ne: 1,4,6,8 i 12
20.01.2019- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.II (od p. Kujaw­skich do p. Gaw­kow­skie­go i dom nauczy­cie­la
21.01.2019- Wyb. pod Lich­no­wy i Oś. Sło­necz­ne: 3,5,7,9,11 i 13
22.01.2019- Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.I i Bocz­na
23.01.2019- Ogo­rze­li­ny- ul. Sła­wę­ciń­ska cz.II i Kwia­to­wa
24.01.2019- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.I (do p. Kujaw­skich)
25.01.2019- Ogo­rze­li­ny- ul. Obka­ska cz.III
27.01.2019- Kolę­dy dodat­ko­we
Kolę­dę (kapłan, p. Orga­ni­sta i mini­stran­ci) roz­po­czy­na­my w dni powsze­dnie od. godz. 14.30, a w poszcze­gól­ne nie­dzie­le od 13.00. Obia­dy pół godzi­ny wcze­śniej. Gorą­co pro­szę o uzgod­nie­nie wszel­kich poczę­stun­ków w danych miej­sco­wo­ściach, czy na poszcze­gól­nych uli­cach i zgła­sza­nie tego.

Komentowanie zostało zamknięte.