13. maja 2018 · Możliwość komentowania INTENCJE MSZALNE 13.05–20.05.2018r. została wyłączona · Kategorie:Bez kategorii

Ndz 7.45 dz-błag dla całej rodzi­ny

9.30 + Zofia Per­szew­ska- z ok. ziem­skich imie­nin- int. od kole­żeń­stwa z pra­cy

11.00 + Krzysz­tof Kowa­lew­ski oraz Jan i Ryszard Guzin­scy

Nabo­żeń­stwo majo­we

Pon 18.30 + Ber­nard Niem­czyk

Wt 8.30 dz-błag dla Zofii w dniu imie­nin

Śr 18.30 + Tere­sa Buka­ła- 1 r. śm.

Czw 18.30 + Boże­na Kani­kow­ska- int. od Zakła­du Pogrze­bo­we­go

Pt 18.30 + Andrzej Drąż­kow­ski- r. śm.

Sob 17.30 w 17 r. świę­ceń kapłań­skich ks. Grze­go­rza, z proś­bą o Boże błog., świa­tło Ducha Świę­te­go i łaskę wytrwa­nia w powo­ła­niu

18.30 + Ire­na Skór­czew­ska- 2 r. śm.

Ndz 7.45 + br. Hen­ryk, jego syn Krzysz­tof oraz rodzi­ce

Nabo­żeń­stwo majo­we

9.30 + Mało­go­rza­ta i Ber­nard Pepliń­scy

11.00 + Edward i Ryszrad Sini­ło oraz Kazi­mierz Bigos

 

 

Komentowanie zostało zamknięte.