23. kwietnia 2019 · Możliwość komentowania Intencje mszalne 21.04–28.04.2019 r. została wyłączona · Kategorie:Intencje

Ndz 6.00 za para­fian i dobro­dzie­jów

9.30 + Kazi­mierz Błach i syn Kazi­mierz

11.00 + Julian i Łucja Husa­rek

Pon 7.45 + Roman Trze­ciak- r. śm.

9.30 + Adam i Ryszard Nowic­cy

11.00 + Ryszard – z ok. ziem­skich ur. i Jan Guzin­scy oraz Krzysz­tof Kowa­lew­ski

Wt 18.30 + Sta­ni­sław Kowa­lik oraz rodzi­ce i rodzeń­stwo z ob.. stron

Śr 18.30 + rodzi­ce z ob. stron: Anie­la i Wła­dy­sław oraz Ana­sta­zja i Piotr

Czw 8.30 + Jerzy Wil­czek- z ok. ziem­skich ur. i imie­nin

9.00 przez wsta­wien­nic­two Świad­ków Miło­sier­dzia o łaskę zdro­wia dla Danu­ty Lipiń­skiej

Pt 17.30 o łaskę zdro­wia i Boże błog. dla Marii i Mał­go­rza­ty

18.30 + Zyg­munt i Alfons Pepliń­scy

Sob 17.30 o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę NMP dla człon­kiń Róży Różań­co­wej pw. św. Kata­rzy­ny

18.30 + Adam, Ana­sta­zja i Janusz Kost­kows­scy

Ndz 7.45 + z rodzi­ny Pest­ków i Sza­mo­tul­skich

9.30 + Zyg­munt Wie­se — z oka­zji ziem­skich ur. oraz dz-błag dla Ire­ny w dniu 65 r. ur.

11.00 + Zyg­munt- r. śm i Wan­da Misz­ka

Komentowanie zostało zamknięte.